Sunday, July 6, 2008

SETUJU ISYTIHAR DARURAT

Saya juga mencadangkan Yang diPertuan Agong isytiharkan darurat di negara kita masa ini. Dalam komen saya semalam saya pun harap Agong gunakan Perkara 150 Perlembagaan Negara. Perkara 150 yang saya petik daripada http://wikisource.org/wiki/Perlembagaan_Persekutuan_Malaysia mengenai Proklamasi Darurat adalah seperti berikut:

(1) Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu Proklamasi Darurat dengan membuat dalamnya suatu perisytiharan yang bermaksud sedemikian.

(2) Proklamasi Darurat di bawah Fasal (1) boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam keselamatan, atau kehidupan ekonomi, atau ketenteraman awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa kejadian sedemikian hampir benar berlaku.

(2A) Kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Perkara ini termasuklah kuasa untuk mengeluarkan Proklamasi-Proklamasi yang berlainan atas alasan-alasan yang berlainan atau dalam hal-hal keadaan yang berlainan, sama ada suatu Proklamasi atau Proklamasi-Proklamasi telah dikeluarkan atau tidak oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Fasal (1) dan Proklamasi atau Proklamasi-Proklamasi itu sedang berkuat kuasa.

(2B) Jika pada bila-bila masa semasa suatu Proklamasi Darurat sedang berkuat kuasa, kecuali apabila kedua-dua Majlis Parlimen sedang bersidang serentak, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka Yang di-Pertuan Agong boleh memasyhurkan apa-apa ordinan sebagaimana yang didapatinya perlu mengikut hal keadaan.

(2C) Sesuatu ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B) hendaklah mempunyai kuat kuasa dan kesan yang sama sebagaimana Akta Parlimen, dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya seolah-olah ordinan itu ialah Akta Parlimen sehingga ordinan itu dibatalkan atau diungkaikan di bawah Fasal (3) atau sehingga ordinan itu luput di bawah Fasal (7); dan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memasyhurkan ordinan di bawah Fasal (2B) boleh dijalankan berhubung dengan apa-apa perkara mengenainya Parlimen berkuasa membuat undang-undang, tanpa menghiraukan tatacara perundangan atau tatacara lain yang dikehendaki diikuti, atau perkadaran jumlah undi yang dikehendaki diperoleh di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen.

(3) Proklamasi Darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B) hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen dan, jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua Majlis yang mengungkaikan Proklamasi atau ordinan itu, tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa Proklamasi atau ordinan itu atau tanpa menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan suatu Proklamasi baru di bawah Fasal (1) atau memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah Fasal (2B).

(4) Semasa Proklamasi Darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif Persekutuan hendaklah, walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, meliputi apa-apa perkara dalam kuasa perundangan sesuatu Negeri dan pemberian arahan kepada Kerajaan sesuatu Negeri atau kepada mana-mana pegawai atau pihak berkuasa Negeri itu.

(5) Tertakluk kepada Fasal (6A), semasa Proklamasi Darurat berkuat kuasa, Parlimen boleh, walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara, jika didapati oleh Parlimen bahawa undang-undang itu dikehendaki oleh sebab darurat itu; dan Perkara 79 tidaklah terpakai bagi suatu Rang Undang-Undang untuk sesuatu undang-undang yang sedemikian atau bagi sesuatu pindaan kepada sesuatu Rang Undang-Undang yang sedemikian, dan juga tidaklah terpakai mana-mana peruntukan Perlembagaan ini atau peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang menghendaki apa-apa keizinan atau persetujuan bagi meluluskan sesuatu undang-undang atau apa-apa rundingan mengenainya atau yang menyekat permulaan kuat kuasa sesuatu undang-undang selepas undang-undang itu diluluskan atau yang menyekat Rang Undang-Undang daripada dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan olehnya.

(6) Tertakluk kepada Fasal (6A), tiada peruntukan mana-mana ordinan yang dimasyhurkan di bawah Perkara ini, dan tiada peruntukan mana-mana Akta Parlimen yang diluluskan semasa Proklamasi Darurat berkuat kuasa dan yang mengisytiharkan bahawa didapati oleh Parlimen undang-undang itu dikehendaki oleh sebab darurat, boleh menjadi tidak sah atas alasan ketidakselarasan dengan mana-mana peruntukan Perlembagaan ini. (6A) Fasal (5) tidak boleh memperluas kuasa Parlimen mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak; dan juga Fasal (6) tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan ini yang berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan, atau bahasa.

(7) Apabila habis tempoh enam bulan yang bermula dengan tarikh sesuatu Proklamasi Darurat terhenti berkuat kuasa, apa-apa ordinan yang dimasyhurkan menurut Proklamasi itu dan, setakat yang undang-undang itu tidak dapat dibuat dengan sahnya jika tidak kerana Perkara ini, apa-apa undang-undang yang dibuat semasa Proklamasi itu berkuat kuasa, hendaklah terhenti berkuat kuasa, kecuali tentang perkara-perkara yang telah dilakukan atau ditinggalkan daripada dilakukan sebelum habis tempoh itu.

(8) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini -

(a) hal puas hati Yang di-Pertuan Agong yang disebut dalam Fasal (1) dan Fasal (2B) adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan; dan

(b) tiada mahkamah boleh mempunyai bidang kuasa untuk melayan atau memutuskan apa-apa permohonan, soal atau prosiding, dalam apa-apa jua bentuk, atas apa-apa alasan, mengenai kesahan –

(i) sesuatu Proklamasi di bawah Fasal (1) atau sesuatu perisytiharan yang dibuat dalam Proklamasi itu yang bermaksud seperti yang dinyatakan dalam Fasal (1);

(ii) kuat kuasa berterusan Proklamasi itu;

(iii) mana-mana ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B); atau

(9) Bagi maksud Perkara ini Majlis-Majlis Parlimen hendaklah dikira sebagai bersidang hanya jika ahli setiap Majlis itu masing-masingnya berhimpun bersama dan menjalankan urusan Majlis itu.

Saya serahkan pandangan saya kepada seluruh rakyat jelata memikirkan sedalam-dalamnya. Tapi, jika cadangan jadi kenyataan, apalah kiranya dilantik semula Tun Dr Mahathir Mohamad supaya mengetui Majlis Pentadbiran Sementara Negara di bawah kuasa Agong. Bila keadaan sudah pulih, bolehlah Agong serahkan kembali pentadbiran negara untuk diurus oleh rakyat seara Demokrasi Berparlimen.
KITA BANGKIT, KITA BERSUARA, KITA BERTINDAK…

Rakyat Malaysia kena bangkit, bersuara dan bertindak dengan segera untuk desak Abdullah Badawi letak jawatan PM dengan serta merta. Sekarang ni dah lebih-lebih sangat. Dia pasang kaki, laga sana, laga sini. Tak kiralah kisah Saiful atau kisah Altantuya. Yang dia lagakan, Melayu sama Melayu. Yang dia aibkan, pun Melayu sama Melayu. Rakyat yang dia lekakan, pun Melayu.

Malaysia tak boleh dipimpin oleh orang macam ni lagi. Dia nak kekalkan kuasa dia, dia bunuh politik bakal penggugat dia. Dalam semua-semua ni, yang untung dia. Yang lebih untung, menantu dia. Budak ni macam tak takut Allah SWT. Dia macam tak peduli kalau bangsa dia, agama dia atau negara dia lingkup. Yang dia kira, dia nak jadi PM bila umur 40 tahun. Sebab tu dia suka mertua dia berkuasa. Sebab tu dia susun proses laga Anwar dan laga Najib. Bila Anwar dan Najib dah dibunuh politiknya, dialah yang naik takhta!

Hari ni ada cerita pasal dia bawa masuk orang Yala untuk buat kacau dalam majlis rakyat di Kelana Jaya pasal bantah harga minyak naik. Kalau jadi kacau-bilau, dia akan tuduh penganjur yang buat. Dia baling batu, dia sembunyi tangan. Polis pun ikut telunjuk dia ke? Apa? Pasal Syed Hamid yang nak sangat jadi TPM pun setuju dengan kerja orang Yala bikin kacau? Lingkup negara kita kalau macam ni!

Saya harap polis bertegas dalam hal ini. Kalau apa-apa berlaku, cekup budak ni dulu. Kalau jadi apa-apa, saya harap Baginda Agong pun tak akan tolak ansur lagi. Harap gunakanlah Fasal 150 Perlembagaan Persekutuan untuk selamatkan negara ini jadi kacau-bilau akibat budak ni dan konspirator yang sama-sama dengan dia. DAULAT TUANKU!

Thursday, July 3, 2008

KES LIWAT DAN TODAK

Pada perenggan akhir posting Datuk Ruhanie pasal kisah liwat, beliau minta para pembaca “tunggu dan kita lihat, siapakah yang akhirnya akan beroleh manfaat paling besar daripada kisah liwat meliwat mutakhir ini.”

Datuk Ruhanie juga cadangkan para pembaca tanya diri sendiri “adakah senario mutakhir ini juga merupakan mukadimah kepada kemungkinan Malaysia akan dilanggar todak?”

Pada pendapat saya, pihak yang akan terima faedah besar daripada kisah liwat ini adalah pihak yang sedang berkuasa, iaitu Abdullah Badawi.

Tapi pihak yang akan paling beruntung besar mungkin kuasa di sebalik Abdullah. Siapakah mereka? Mungkinkah Khairy? Mungkinkah TUAN kepada Khairy?

Soalnya, siapa dia TUAN kepada Khairy? Inilah soalan cepu emas yang saya tak dapat jawab. Tapi, tak mungkinkah dianya kuasa yang nak hanurkan UMNO, BN dan negara kita?

Kalau begitu, siapa dia? Mungkin Datuk Ruhanie tau jawapannya. Kalau tidak, kenapa beliau bertanya “adakah senario mutakhir ini juga merupakan mukadimah kepada kemungkinan Malaysia akan dilanggar todak?”